Tot 40% besparen op vitaliteit

Vrijwel al onze diensten (*) vallen in de zogenoemde vrijstellingen én dit gaat hierdoor niet ten koste van de vrije ruimte, valt niet binnen werkkostenregeling (WKR).

De overheid stimuleert werkgevers gezonde arbeidsomstandigheden te creëren Zo blijven werknemers flexibel inzetbaar gemotiveerd en gezond. Op de website van de Belastingdienst is te lezen dat vitaliteit (bijv. stoelmassage) op het werk wordt erkend als Arbo-voorziening. 

Deze Arbo-voorziening geeft de werkgever een fiscaal voordeel als er geïnvesteerd in de gezondheid en duurzaamheid van de medewerkers. 

Er zijn hierbij twee mogelijkheden: 

  1. De gemaakte kosten kunt u volledig opvoeren als bedrijfskosten. 
  2. De in rekening gebrachte BTW kan in mindering worden gebracht op de omzetbelasting. 

Vitaliteit in het ARBO-plan 
Aan de hand van een en evaluatie (RI&E) kan de werkgever ervoor kiezen om stoelmassage op te nemen in het ARBO-plan ter preventie van werk gerelateerde klachten. 

Vitaliteit valt onder de ARBO-voorzieningen en hebben binnen de werkkostenregeling een extra gunstige regeling, De fiscus heeft vitaliteitsactiviteiten op het werk de ‘nihil waardering’ toegekend (net zoals de veiligheidsbril, de medische keuring of een arbeidsgeneeskundig onderzoek). 

Dit houdt in dat de werkgever fiscaal voordeel geniet omdat vitaliteit voor 100% als bedrijfskosten mogen worden opgevoerd. Bedrijven kunnen medewerkers onbeperkt en onbelast vitaliteit activiteiten aanbieden zonder dat deze ten laste komen van de vrije ruimte die voor medewerkers mag worden ingezet. 

Het werkkostenregelingstarief blijft op deze manier onbelast zodat voor het personeel nog 1,2% van de totale (fiscale) loonsom volledig kan worden benut. De kosten worden geregistreerd als eindheffingsloon en de BTW is als voorbelasting aftrekbaar van de omzetbelasting. 

De voorwaarden waaraan de werkgever volgens de belastingdienst moet voldoen zijn: 

  • De werkgever heeft een Arbo plan.
  • De massages maken in redelijkheid deel uit van dat Arbo plan.
  • De aangeboden dienst vindt tijdens werktijd plaats.
  • De werknemer hoeft geen eigen bijdrage te betalen.

Vitaliteit is een extraatje voor de medewerker, waar de werkgever zelf ook baat heeft!

Deze bedrijven gingen je voor